Follow Us:

Category Archives: Đầu Tư Thị Thực

Home Archive by category "Đầu Tư Thị Thực"

Đinh cư tại Anh Quốc theo diện doanh nhân, đầu tư, và mở công ty văn phòng tại Anh Quốc.

Thị thực Doanh Nhân Investor Visa (Tier 1) Anh Quốc Nếu bạn là một doanh nhân và có hơn số tiền 2 triệu Bảng Anh (khoảng hơn 60 tỉ VND đồng) sẳn sàng để đầu tư tại Vương Quốc Anh, thì bạn có cơ hội được thị thực vĩnh viễn và hộ c...
Read More