Đinh cư tại Anh Quốc theo diện doanh nhân, đầu tư, và mở công ty văn phòng tại Anh Quốc.

Thị thực Doanh Nhân Investor Visa (Tier 1) Anh Quốc Nếu bạn là một doanh nhân và có hơn số tiền 2 triệu Bảng Anh (khoảng hơn 60 tỉ VND…

Continue ReadingĐinh cư tại Anh Quốc theo diện doanh nhân, đầu tư, và mở công ty văn phòng tại Anh Quốc.