Các Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chúng tôi có kinh nghiệm đưa các doanh nghiệp mở rộng với nhiều lĩnh vực nghành nghề kinh doanh, tiếp cận thị trường mới bao gồm:

  1. Lĩnh vực kiếm tiền Online MMO
  2. Lĩnh vực buôn bán games trên mạng
  3. Lĩnh vực xuât nhập khẩu, buôn bán với các đối tác nước ngoài
  4. Lĩnh vực công nghệ, phần mềm
  5. Lĩnh vực Fintech, ngân hàng
  6. Lĩnh vực Automative, Energy
  7. Lĩnh vực thuong mại điện tử
  8. Lĩnh vực retails và đồ dung gia đình.

Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn, giải pháp thanh toán, xây dựng thương hiệu, nộp thuế và làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của các bạn.

Chúng tôi sẽ đồng hành cung bạn trong quá trình phát triển và mang đến thành công bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn. Xin cảm ơn.