Đinh cư tại Anh Quốc, Ireland theo diện doanh nhân đầu tư.

Thị thực Doanh Nhân Nếu bạn là một doanh nhân và có hơn số tiền lớn để sẳn sàng đầu tư tại thị trường Vương Quốc Anh hay Ireland, thì bạn có cơ hội được thị thực vĩnh viễn và sau đó có cơ hội nhập quốc tịch lấy hộ chiếu. Diện visa này giúp…