Thành lập công ty tại Vương Quốc Anh

  • Sự chọn lựa tốt nhất cho việc đầu tư tại châu Âu
  • – Một trong những đất nước có hệ thống thuế thấp nhất cho doanh nghiệp nước ngoài trong khối liên minh châu Âu
  • – Nền kinh tế mở, chính sách minh bạch tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp
  • – Một trong những mạng lưới hiệp ước thuế lớn nhất thế giới
  • – Phần lớn các công ty có trụ sở tại Anh được hưởng lợi ích từ việc miễn thuế doanh nghiệp đối với cổ tức nước ngoài
  • – Thị trường Anh rất phát triển, tinh vi và đa dạng